Dầu chịu nhiệt cho dây xích

Total Cortis SHT 200
Total Cortis SHT 200
Total Cortis XHT 245
Total Cortis XHT 245